tall short

Destination Djursland

Naturen omkring Randers Fjord blev i 2014 udpeget som Pilotnaturpark Randers Fjord.

Destination Djursland ser dette som et aktiv for turister på Djursland som får en forbedret og øget mulighed for naturoplevelser. Dette er med til at synliggøre området og sætter fokus på oplevelser og aktiviteter i, ved og på fjorden.

Destination Djursland arbejder med at fremme og udvikle turismen på Djursland og står for den overordnede koordinering af markedsføring, gæsteservice og produktudvikling af Djursland.

Destination Djursland samarbejder med områdets turismevirksomheder og i et tæt strategisk samarbejde med Norddjurs og Syddjurs Kommuner.