tall short
Tilbage

Dyr og planter i vadehav og strandenge ved Sødring

Botaniker Peter Clausager vil tage os med på en tur ud over strandengene og til vadehavet ved Sødring. Her vil vi høre om tidevand, saltholdighed, jordbund og udnyttelse som fordelende faktorer for bunddyr og fisk i vadehavet og planterne i kystzone, loer og strandeng. Der vil også blive serveret økologisk kaffe/te og småkager. Der bliver mulighed for fælles transport fra Randers i privatbiler. Medbring: Gummistøvler. Arrangør: Byøkologisk Forum.
tall
instagram

Hjælp med at vise dette sted

Læg dit foto på Instagram med #udinaturen20333