tall short

Fjordlivet - basal infrastruktur og digital formidling er støttet af Nordea-fonden med 6.225.000

Det medfinansieres af landdistriktsmidler via LAG Djursland og LAG Randers, tilskud fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, samt af Norddjurs Kommune, Randers Kommune og VisitRanders. Projektets samlede budget er 8.405.000 kr., og projektperioden løber frem til 30 juli 2017

Hvad skal der ske?

I løbet af projektperioden skal der anlægges ca. 15 hotspots. Et hotspot er et sted, hvor der er en eller flere faciliteter, der giver mulighed for at opleve Randers Fjord.

Det kan spænde vidt - fra at kunne spise madpakke i læ fra regnen til overnatning i shelter, at kunne sætte kajakken i vandet eller se fuglelivet fra et fugletårn.

Der skal også anlægges nye stier, så det bliver nemmere at opleve fjorden.

Stierne anlægges som trampestier under ordningen Spor i landskabet. Da stort set al jord langs fjorden er privatejet, er projektet helt afhængig af lodsejere, der har lyst til at lægge jord til faciliteter og stier.

Du kan læse mere om Spor i landskabet på http://www.spor.dk/

Projektet skal også sikre, at naturparken formidles - både via skilte, foldere og digital formidling til pc og smartphone.

Vil du være frivillig?

Projektet gennemføres i samarbejde med frivillige, som bl.a. har været med til at komme med forslag til faciliteter og stier. De frivillige uddannes også til at formidle oplevelser i naturparken, ligesom der kan blive opgaver med anlæg og drift af faciliteter og stier.

Har du lyst til at være frivillig, kan du melde dig ind i Fjordfolket. Se mere om Fjordfolket på www.fjordfolket.dk