tall short

Fortællinger

Har du hørt nogle af de spændende fortællinger om Naturpark Randers Fjord? Vi samler historier ind om fjorden og præsenterer dem her på siden.

Udbyhøj Skanse

Under Englandskrigene i 1801-14 anlagdes en stor mængde forsvarsskanser langs de danske kyster. Arbejdet tog fart med det katastrofale bombardement af København i 1807, hvor store dele af hovedstaden nedbrændte og den danske flåde blev tabt. I alt 214 skanser blev anlagt ved strategiske punkter - især langs de danske kyster. Skansen ved Udbyhøj er en sådan, anlagt ved den smalle udmunding af Randers Fjord, hvorfra man kunne overvåge og eventuelt forsvare indsejlingen til Randers.

Læs mere om Udbyhøj Skanse her

short