tall short
Tilbage

Gammeldyb

Umiddelbart øst for Udbyhøj Lystbådehavn skærer en smal rende helt ind under land. Det er Gammeldyb, som ikke mindst i foråret kan holde mange fisk. Der er tale om en tidevandsrende, som starter ude foran havnen, og som ender blindt en lille kilometer længere østpå - så tæt på land, at renden herinde kan befiskes vadende fra land. Gammeldyb minder meget om de tidevandsrender, som findes længere nordpå - ved udmundingen af henholdsvis Mariager Fjord og Limfjorden. Der er tale om en rende, som fyldes med vand og fisk ved højvande, og som tømmes igen ved lavvande. I det tidlige forår varmes vandet ved højvande op inde over vaderne på det lave vand. Det virker tillokkende på fiskene, som opsøger det varme og faldende vand.
tall
instagram

Hjælp med at vise dette sted

Læg dit foto på Instagram med #udinaturen15404