tall short
Tilbage

Grund Fjord

En grund fjord, som med kun meterdybt vand virkelig lever op til sit navn. Fjorden huser en god bestand af aborrer, som stammer fra Alling Å længst inde. Herfra kommer også en hel del havørreder, som kan fanges på træk ind og ud af fjorden. De senere år har set vandet klare op i fjorden - som følge af en bedre rensning af spildevandet. Det klare vand har dog samtidig haft den effekt, at vandplanterne nu står tæt - helt op i overfladen i sommermånederne - og vanskeliggør fiskeri med stang og line. Bemærk det 1 km store fredningsbælte ved åens udløb - dobbelt så stort som det gængse på 500 meter. I praksis er det dog næsten umuligt at komme helt herind - så lavt er vandet. Ret ud for Uggelhuse, hvor Grund Fjord møder Randers Fjord, kan man med lidt forsigtighed vade ud og affiske et ofte produktivt område. Her ligger et par småøer, som med stejle skrænter og kuperet bund kaster mange havørreder af sig både forår og efterår. Her kan man i de kolde forårsmåneder fange både magre nedfaldsfisk og fuldfede grønlændere - havørreder, som stammer fra enten Gudenåen selv eller Allingå i bunden af Grund Fjord. Bunden er dog noget blød og ikke rar at gå på. Man lærer hurtigt, at man ikke skal stå stille alt for længe på samme sted. Så synker man ned og kan have svært ved at komme fri igen. Stedet er derfor populært blandt lystfiskere, der fisker fra pontonbåd. data er kvalitetsikret
tall
instagram

Hjælp med at vise dette sted

Læg dit foto på Instagram med #udinaturen15398