tall short
Tilbage

Kastbjergruten

Kastbjergruten, der både er vandre- og riderute, er markeret med orange pile. Stierne være oversvømmet og mudrede. Hunde skal være i snor.

Lige vest for Kastbjerg drejer åen mod nord frem mod sit udløb i Mariager Fjord. Kastbjergruten løber derfor på tværs af engene øst for åen henover afvandingsgrøfter, der leverer vand til åen. Mod nord støder ruten til Nordsøstien, der følger den tidligere banesti, hvor toget Hadsund-Peter kørte mellem Hadsund og Randers. Tæt på Havndal passerer ruten forbi hovedgården Trudsholm. På tilbagevejen til Kastbjerg går ruten langs asfaltvejene. Stierne kan være mudrede, så vandre- eller gummistøvler anbefales. Som den eneste rute i Kastbjerg Ådal er det tilladt at ride, men ryttere skal holde sig til den vestlige side af ruten over åen af hensyn til de gående.
tall
instagram

Hjælp med at vise dette sted

Læg dit foto på Instagram med #udinaturen19534