tall short
Tilbage

Sporene ved Mellerup Færgehus

Spor i Landskabet

Sporene ved Mellerup Færgehus

Spor i Landskabet er trampestier, der over hele landet, giver adgang til områder, som ellers ikke er tilgængelige for offentligheden. En folder om sporet findes i folderkassen ved sporets start eller kan downloades på www.spor.dk. Nedenfor kan du læse mere om hvad du kan se på denne rute. God tur.

Sporene ved Mellerup Færgehus ligger ca. 16 km nordøst for Randers ved landsbyen Mellerup.Den gule rute er ca. 2½ km lang, og den røde rute er ca. 5½ km lang. God tur!

Færgen
Sporene starter ved Mellerup Færgehavn. Færgen sejler biler og cykler til Voer og Djursland. I færgehuset er der i dag en lille restaurant. Indtil 1978 var færgehuset bolig for færgemanden Niels Hedegaard og hans kone Ragna. Det er hende, der har givet navn til færgen.

Fjorden
Her er en smuk udsigt over Randers Fjord. Fjorden er 30 km lang og en fortsættelse af Gudenåens løb. Indtil midten af 1800-tallet var det et uberørt floddelta med mange øer og holme. Et frodigt sted, op til 4 km bredt, med tusindvis af dyr, fugle og fisk. Fra 1903 og frem er fjordens løb blevet begrænset med dæmninger og engene er udnyttet til landbrug. Her kan du afkorte ruten ved at gå til Mellerup ad den gule rute på 2½ km.

Fiskene
I dag kan silden frit vandre ind i fjorden. I april når vandringen er størst ses den helt oppe i havnebassinerne i Randers. I fjorden lever også havørred, helt og skrubber. Helt er en laksefisk, som kræver rent vand for at eksistere. Helten er en fremragende spisefisk, og må fanges når den er 36 cm lang. Det meste af fjorden er i dag Ramsarområde, d.v.s. et EU-fuglebeskyttelsesområde, hvor der bl.a. ikke må drives jagt. Gode lystfiskerpladser er Stenrevet, Kanaløen og Støvringdæmningen.

Støvring dæmningen
Fra pumpehuset ved Støvring Dæmningen går et sidespor ud til fjor­den. Her kommer mange lystfiskere for at fiske helt og havørred med stang. Drej ind i mod bakkerne og skovene ved Støvringgård. Fra markvejen ses ud over de flade marker. Her er rådyr, ræve, svaner og gæs. Er du heldig kan du se fiskeørne i luften. I kanalerne lever troldænder og gråænder.

Stifterindens Allé
Du kommer nu ind i resterne af en allé, der har navn efter stifterinden af det adelige jomfrukloster. Her ses egetræer, der er 300 år gamle, og gamle bøgetræer. Alléen er under kraftigt forfald, om få år vil der kun være få levende træer tilbage. Oppe ved landevejen ligger Pebelhuset opkaldt efter kilden Pebelen, der føder Støvringgårds voldgrav.

Støvringgård
STIFRING hed borgen Støvringgård tilbage i 1319, da den var ejet af Palne Jensen. Hans datter blev første hustru til Niels Bugge til Hald v. Viborg. Godset har siden haft mange ejere. I 1760 indrettedes Støvringgård til adeligt jomfrukloster. Her kunne 12 jomfruer og én priorinde bo. Helt op til 1981 boede der adelige jomfruer i hovedbygningen. Århus Stift har siden 1760 stået for drift og regnskab. I dag er Støvringgård fondsejet og huser 11 moderne lejligheder. Arealet er på 520 ha skov og 220 ha landbrug. Landbruget dyrkes i dag med planteavl. En del af markerne overfor skoven er udlagt som en moderne golfbane. Golfbanen er etableret i 2004.

Kærlighedsstien
Parallelt med landevejen går der en vandresti fra Støvringgård til Mellerup. Skråt overfor Pebelhuset går en skovvej ind til stien. 20 meter inde ad skovvejen drejes til højre ad Kærlighedsstien. Ved Mejeribækken går du igen ud på asfaltvejen. Du er nu fremme ved Mellerup By.

Mellerup
Mellerup er på én gang præget af at være færgeby, landsby og grundtvigsk højborg. Byen kan siges at være i tre dele, som præger hver sin funktion. Den oprindelige landsby ligger ovenfor bakken, mens området nærmest færgestedet indeholder færgekro, lodsgård og fiskerhuse. Højt over by og fjord ligger den store gamle Mellerup Folkehøjskole, der i dag er én af landets mest populære musikefterskoler. Husene i landsbyen er ofte stråtækte, da rørskoven i engene nedenfor byen er kendt for sin høje kvalitet af tækkerør. Hvis du har god tid, kan du gå en tur ovenom bakken og finde mange spændende steder og huse. Ellers drej til højre gennem den nedre del af Mellerup, forbi Lodsgaarden og frem til Amtsvejen. Gå til højre igen og fortsæt ad Amtsvejen tilbage til startstedet ved Mellerup Færgehus.

tall
instagram

Hjælp med at vise dette sted

Læg dit foto på Instagram med #udinaturen7390