tall short

Naturpark Randers Fjord er 292,5 km2 stor.

Afgrænsningen for Naturpark Randers Fjord er vedtaget af Byrådet i Randers Kommune og Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune

Du kan se naturparkens afgrænsning her