tall short

Naturparkplan

Naturparkplanen for Naturpark Randers Fjord er vedtaget

Byrådet i Randers Kommune og Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune har i september 2017 vedtaget naturparkplanen for Naturpark Randers Fjord. Naturparkplanen beskriver baggrunden for naturparken, kriterier, afgrænsning, organisation og borgerinddragelse for naturparken. Derudover beskriver naturparkplanen status, pejlemærker og udviklingsmål for temaerne;

  • Natur
  • Friluftsliv
  • Kulturhistorie
  • Formidling
  • Erhverv og Turisme

En politisk vedtaget naturparkplan er et krav fra Friluftsrådet for at blive godkendt under mærkningsordningen for Danske Naturparker.

Du kan se naturparkplanen her.