tall short

Fjordfolket – En del af Naturpark Randers Fjord

Fjordfolket er en forening, som har til formål at øve indflydelse på Naturpark Randers Fjords udformning, drift og udvikling samt understøtte en bæredygtig udvikling til gavn for naturen og området.

Fjordfolket er en forening, som har til formål, at støtte op om og påvirke arbejdet med Naturpark Randers Fjord. Fjordfolket tager gerne del i drift og udvikling af aktiviteterne i  naturparken og vi arbejder for en bæredygtig udvikling til gavn for naturen og området.

Fjordfolket er repræsenteret med 2 personer i Naturparkrådet og arbejder for at :

  • Tage initiativer og skabe rammer for en bred vifte af aktiviteter
  • Fremme kendskabet til Naturpark Randers Fjord
  • Øge benyttelsen af Naturpark Randers Fjord på en bæredygtig måde
  • Sikre information om Naturparkens natur og dyreliv
  • Formidling af områdets natur og kulturliv
  • Stille frivillig arbejdskraft til rådighed  for drift og udvikling
  • Arbejde som frivillige ambassadører for Naturpark Randers Fjord.

 

Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges på en årlig generalforsamling. Alle med interesse for Naturpark Randers Fjord og aktiviteter i og omkring fjorden kan optages som medlem.

Medlemskab koster 100 kr. for en hel husstand.

Indmeldelse sker ved henvendelse til Maria Fangel med oplysninger om personer, adresse og e-mail.

Maria Fangel : Lunalt2@gmail.com.

Foreningens formand  Knud Pedersen Isheste508@gmail.com  eller  tlf. nr. 2177 5071.