tall short

Naturpark Randers Fjords støtte- venneforening

Fjordfolket Fjordfolket er en forening, som har til formål at øve indflydelse på Naturpark Randers Fjords udformning, drift og udvikling samt understøtte en bæredygtig udvikling til gavn for naturen og området.

Derudover arbejder Fjordfolket for at:

  • Tage initiativer og skabe rammer for en bred vifte af aktiviteter, der fremmer kendskabet til og benyttelsen af Naturpark Randers Fjord på en bæredygtig måde.
  • Være med til at sikre information og formidling af viden om områdets natur- og kulturværdier.
  • Have særlig fokus på involvering og inddragelse af frivillige kræfter i Naturpark Randers Fjords udvikling og drift.
  • Øge kendskab og viden om Naturpark Randers Fjord både blandt foreningens medlemmer, lokalsamfund og brugere.

Du kan læse mere om Fjordfolket her