tall short

Naturpark Randers Fjord får fornyet kvalitetsstempel

Naturpark Randers Fjord er blevet genmærket som medlem af Danske Naturparker. Friluftsrådets mærkningsordning for større naturområder af regional betydning. Randers og Norddjurs Kommuner ser nu frem til at kunne fortsætte udviklingen af natur og friluftsliv i naturparken.

Udviklingen af en rig natur og gode muligheder for friluftsliv kan fortsætte i Naturpark Randers Fjord, der netop er blevet genmærket som Dansk Naturpark. Danske Naturparker er en mærkningsordning for større sammenhængende naturområder, der udvikler natur, friluftsliv og lokal identitet, som Friluftsrådet står bag. Mærkningen gælder i fem år.

Naturpark Randers Fjord blev optaget i Danske Naturparker i 2018. Siden har naturparken skabt et stærkt fundament med engagerede frivillige, aktive foreninger og god dialog med lodsejere og flere gode projekter.

”Vi er rigtig glade for at kunne genmærke Naturpark Randers Fjord som Dansk Naturpark. Kommunerne har arbejdet ambitiøst med udvikling af naturen og mulighederne for friluftsliv i området, og så er der mange engagerede frivillige, som er med til at løfte naturparken. Det er noget, som kan være til inspiration i mange andre kommuner. Vi glæder os til at følge med i den videre udvikling af naturparken de kommende år," siger Mads Ellegaard, bestyrelsesmedlem i Friluftsrådet.

Friluftsrådet roser Naturpark Randers Fjord for at sætte gang i mange initiativer, der er med til at udvikle området og naturen. Det er blandt meget andet anlæggelsen af stenrev ved Udbyhøj og genslyngning af Øster Tørslev Å. Begge projekter, der er med til at bevare og skabe mere dyreliv i naturen. Der er etableret hotspots med shelters rundt om i naturparken, der sammen med blandt andet formidlingsplatformen Kanonbåden er med til at skabe nye muligheder for oplevelser i naturparken.

En løftestang for den videre udvikling

I Randers og Norddjurs Kommuner er man stolte og glade for at få fornyet det kvalitetsstempel, det er at være en del af Danske Naturparker.

”Genmærkningen er et synligt bevis på, at vi har fået sat gang i nogle af de rigtige ting i naturparken. Det er et langsigtet arbejde, hvor vi to kommuner i samspil med lodsejere, virksomheder, borgere og andre aktører i området sammen skaber nye muligheder for både naturen og de oplevelser, som vi mennesker kan få i naturparken. At vi fortsat kan bryste os af dette kvalitetsstempel fra Friluftsrådet giver helt sikkert alle parter en ekstra energi til at forsætte med det gode arbejde”, siger formand for Randers Kommunes landdistriktsudvalg, Anne Hjortshøj.

Naturpark Randers Fjord ligger smukt med 70 kilometer kystlinje i Østjylland. Her er fjorden et naturligt centrum og med et opland på begge sider af fjorden venter der altid en tur på mountainbike, med båden, vandretøvlerne, kajakken eller fiskestangen

”Jeg vil gerne takke de mange lokale ildsjæle og de aktører, der dagligt søger for at vores naturpark byder på spændende oplevelser. Det er helt sikkert også deres fortjeneste, at vi nu for anden gang er officiel naturpark under Friluftsrådet,” siger Allan Gjersbøl Jørgensen, formand for Kultur - og Fritidsudvalget i Norddjurs Kommune.

I begge kommuner ser man nu frem til det videre arbejde med udviklingen af Naturpark Randers Fjord. For den kommende periode er der allerede igangsat initiativer. Det handler blandt andet om et ambitiøst vandrestiprojekt, der skal give flere adgang til naturen. På naturparkrandersfjord.dk og facebook.com/NaturparkRandersFjord kan du finde inspiration til ture i naturparken og følge den fortsatte udvikling i Naturpark Randers Fjord.

FAKTA: Om Danske Naturparker

Der er 10 kriterier som kommunen skal opfylde for at blive optaget som fuldgyldigt medlem af Danske Naturparker. Blandt andet skal minimum 50 procent af naturparkens areal være beskyttet natur, der skal nedsættes et naturparkråd med lokale repræsentanter, naturparken skal have mindst én naturvejleder tilknyttet, og der skal laves en politisk vedtaget plan for naturparkens udvikling.

 

Kontakt:

  •          Lene Bidstrup, kommunikationskonsulent, Friluftsrådet: Tlf. 24 61 13 16 eller lbi@friluftsraadet.dk
  •          Annette Ritzau Eigaard, politisk konsulent, Friluftsrådet: Tlf. 24 63 05 64 eller ane@friluftsraadet.dk
  •          Formand for Randers Kommunes landdistriktsudvalg, Anne Hjortshøj, tlf.: 6146 0467, e-mail: anne.hjortshoj@randers.dk
  •          Koordinator for Naturpark Randers Fjord, Søren Brøndum Christensen, Landdistriktskonsulent, Randers Kommune, tlf.: 2168 6035, e-mail: soren.brondum.christensen@randers.dk
  •          Udvalgsformand for Kultur - og Fritidsudvalget i Norddjurs Kommune, Allan Gjersbøl Jørgensen, tlf.: 29 43 49 44, E-mail: agj@norddjurs.dk
  •          Koordinator for Naturpark Randers Fjord, Henrik Gaardsmand Boldsen, Specialkonsulent, Norddjurs Kommune, tlf.: 2126 2804, e-mail: hgb@norddjurs.dk