tall short

LAG Randers-Favrskov

LAG Randers-Favrskov som partner i Naturpark Randers Fjord

LAG er forkortelsen for Lokal Aktionsgruppe, og dækker over et netværk af lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene ved blandt andet at tildele tilskudsmidler til liv og aktiviteter i landdistrikterne. http://www.livogland.dk/lokale-aktionsgrupper

LAG Randers, den Lokale Aktionsgruppe i Randers Kommune fra 2007-2013, deltog tilbage i december 2009 i Friluftsrådets møde omkring muligheden for deltagelse i Pilotprojekt 2009-2012 omkring opstart af Danske Naturparker. LAG Randers involverede sig meget i pilotfasen og har efterfølgende haft Naturpark Randers Fjord som sit største fyrtårn i perioden 2007-2013.

LAG arbejder med at støtte udvikling af arbejdspladser, turisme og attraktive levevilkår i landdistriktet, og denne ramme passer rigtig fint med Naturpark konceptet. LAG samarbejder med lokale ildsjæle (bl.a. Fjordfolket og andre foreninger) om at skabe udvikling. Velfungerende lokalområder med gode faciliteter for lokale, turister og andre besøgende er et kerneområde.

Fra 2015 er LAG blevet omorganiseret, og frem til 2020 vil LAG Randers-Favrskov være engageret i Naturpark Randers Fjord, både i Naturparkrådet og med udvikling af nye projekter. Et af indsatsområderne vil være øget tilgængelighed i Naturparken.

Se mere om LAG Randers-Favrskov på www.lagranders-favrskov.dk