tall short

Norddjurs Kommune

Norddjurs Kommune har et ønske om at bruge projektet ’Naturpark Randers Fjord’ til at gøre området ved Randers Fjord synligt både for borgere i området og for gæster udefra. Fjorden har i mange år ligget godt gemt bag rørskoven, og kun få steder har det været muligt at komme tæt på de naturoplevelser, som fjorden og dens omgivelser byder på.

Kyst- og Fjordcentret er med sin nære beliggenhed til Randers Fjord en vigtig samarbejdspartner i projektet og besidder de fornødne kompetencer i formidlingen af Naturpark Randers Fjord. Det er et håb, at Naturpark Randers Fjord på sigt kan give erhvervslivet et positivt image i form af produkter, som er produceret i naturparken.