tall short
Tilbage

Grund Fjord

tall

Grund Fjord er den østvendte arm af Randers Fjord og en forlængelse af udløbet for Alling Å, der afvander det nordøstlige Djursland.

Vandet i Grund Fjord består hovedsageligt af ferskvand fra Alling Å og Gudenåen. Denne del af fjorden er belastet med organisk materiale i form af fx døde alger. Bunddyrene, der lever i Grund Fjord, er overvejende forureningstolerante ferskvandsarter som f.eks. saddelbørsteorme og dansemyggelarver.

Grund Fjord løber ud i Randers Fjord, hvor denne udvider sig til en rigtig fjord og svinger mod nord. Grund Fjord går fra Uggelhuse på sydsiden ca. 4,5 km mod øst til engene ved Alling Ås udløb ca. 2 km vest for Allingåbro.

Historien om Grund Fjord

Grund Fjord har været en del af de fjorde, der ved afslutningen af istiden med Alling Ådal og Kolindsund gjorde det nordlige Djursland til en ø.

Grund Fjord er en rest af stenalderrevet, der for 5000 år siden omgav øen Rougsø. Gudenåen havde dengang sit udløb direkte mod øst til Kattegat, men to forhold tvang åen til at skifte retning: Landet hævede sig og udløbet i Kattegat sandede til.

Gudenåen fandt så sit nuværende løb mod nord til Udbyhøj. Ørsted kunne tidligere nås ad vandvejen, og landsbyen konkurrerede i sin tid om at opnå købstadsrettigheder.

Fugle og fisk

Grund Fjord er et yndet sted for lystfiskere. Ålefiskeri har altid været nært forbundet til Grund Fjord, og der kan stadig fanges ål her. Desuden kan der fanges gedder og aborrer året rundt.

Der kan også ses isfugle, og efterhånden er havørne ikke et sjældent syn.