tall short
Tilbage

Mellem Fjord

tall

Her mødes land- og havmiljø og blander sig til en afvekslende rigdom af specielle dyre- og plantearter. Nyd naturen, tag en tur med den færgen til den anden side eller sejl ud til naturperlen Kanaløen.

Lidt historie

Færgefarten mellem Mellerup og Voer har været i drift i mindst 400 år. Første gang færgefarten nævnes i skriftlige kilder er i 1610. Bønderne fra Rougsø har sparet mange mil på deres vej til markedet i Randers ved at benytte færgen. I dag er færgen ’Ragna’ en del af infrastrukturen mellem Norddjurs og Randers Kommuner. De to kommuner driver færgefarten i fællesskab.

Fjordens mange økosystemer

Tidevandet pumper saltvand ind i fjorden fra Kattegat, og her blandes det med det ferske vand, der strømmer til fra Gudenåen. Det giver et helt specielt fjordøkosystem, hvor kun de mest hårdføre organismer kan leve. Det kaldes et orme-samfund efter den muslingeart, der stortrives i dette vandmiljø.

Planter forsvinder

For hundrede år siden var bunden i denne del af fjorden helt dækket af ålegræs. Efterhånden som vandet blev mere uklart, forsvandt den lyselskende plante. Nu er grønalgen søsalat dominerende.

Kanaløen

Kanaløen blev dannet i forbindelse med gravning af ny og dybere sejlrende gennem Randers Fjord. Kanaløen ejes af Randers Havn og er en naturperle i fjorden. Der er kun adgang fra vandsiden til øens havn og shelterplads.

Fugl og fisk

Der er gode muligheder for fiskeri. I denne del af fjorden kan der særligt fanges sild, skrubber og havørred. Sild fanges i april og maj måneder, mens havørred og skrubber kan fanges hele året – undtagen når de er fredet.

I rørskovene lever og yngler rørskovsfuglene rørhøg og skægmejser, som de mest karakteristiske arter. På Kanaløen yngler svaner og strandskader.

Færdsel på fjorden

I den ydre del af fjorden er der fri hastighed, mens der fra Kanaløens nordspids og til Randers Havn er fartbegrænsning på 6 knob (ca. 11 km/t).