tall short
Tilbage

Ydre Fjord

tall

For et par hundrede år siden var skanserne ved UdbyHøj Syd vigtige forsvarsværker i krigen mod England. I dag er området ved udmundingen af Randers Fjord et velbesøgt rekreativt område med mulighed for afslapning, jagt og fiskeri.

Lidt historie

Adgangen til Randers Fjord blev i starten af 1800-tallet pludselig meget vigtig, da den englænderne angreb og ødelagde den danske flåde.

Derfor blev der bygget forsvarsskanser ved de vigtigste vandveje, og ved Udbyhøj blev der på begge sider af Randers Fjord bygget store skanser befæstet med kanoner.

Kanonerne kunne skyde ud over fjorden og dermed forhindre englænderne i at sejle ind i landet. Man kan stadig se resterne af skanserne syd for færgestedet ved Udbyhøj Syd.

Færgefarten

Der er færgefart med kabelfærge mellem Udbyhøj Nord og Udbyhøj Syd, som er en vigtig forbindelsesvej mellem syd og nord.

Jagt og fiskeri

Beliggenheden tæt ved det åbne vand i Kattegat giver rigtig gode forhold for fjordjægerne. Blandt andet trækker ænderne forbi for at finde føde, læ eller fred på havet eller på fjorden afhængigt af vejrforholdene.

’Stenrevet’ er en yndet fiskeplads blandt lystfiskere. Der findes op mod 40 forskellige arter af fisk i fjorden fra de små kutlinger og hundestejler til kæmpestore laks. De mest gængse arter, der fanges her, er sild og hornfisk i april og maj, mens havørred kan fanges hele året – undtagen når den er fredet.