tall short

Fuglelivet

Jagende ørne, smukke isfugle og elegante svaner. Find kikkerten frem og oplev det rigt varierede fugleliv i Naturpark Randers Fjord.

Rørskovene

De store arealer med rørskov langs fjordens bredder er et yndet tilholdssted for isfuglen, rørhøgen, knopsvanen og mange sangfugle.

Læs mere om Rørskovene

Fjordudløbet

Naturparkens største fugleområde med masser af vadefugle, ænder, gæs, rovfugle og mange andre arter.

Læs mere om Fjordudløbet

short
Fugletårne

Flere steder langs Randers Fjord er der opsat fugletårne, der giver fine muligheder for at spotte områdets fuglearter.

Læs mere om Fugletårne