tall short
Tilbage

Fjordudløbet

Naturparkens største fugleområde med masser af vadefugle, ænder, gæs, rovfugle og mange andre arter.

Området fra Udbyhøj og ud mod Kattegat vil nok blive betegnet som naturparkens vigtigste fugleområde, hvis du spørger ornitologerne. Her finder du Danmarks næststørste vadehavsområde, der tilbyder optimale betingelser for bl.a. vadefugle, svaner, ænder og havørne.

Småøerne ud for Udbyhøj – fx Mellempolde – er vigtige yngleområder i sommerperioden. Her kan kolonifugle som havterne, dværgterne og klyder observeres fra maj til august.

De mest interessante fuglearter i dette område er:

 

 

Lysbuget knortegås

En buttet, mørk gås med sort hals. Den ankommer fra Nordsibirien i september for at overvintre indtil april, hvor den stikker nordpå igen. Denne gåseart er særligt beskyttelseskrævende, da det næsten er hele verdensbestanden på 6.000 individer, der er samlet her om vinteren.

Den lysbugede knortegås er bedst at spotte i efteråret, fx på stranden ved Udbyhøj Syd.

Vadefugle

Den store vadeflade er et eldorado for vadefugle som strandskade, rødben, hvidklire, hjejle, strandhjejle, stor regnspove og en lang række rylearter. De ses bedst i april-maj og juli-august.

Andefugle

Mange andefugle tager vinterophold ved fjordudløbet. Gravand, gråand, spidsand, hvinand og ederfugl er nogle af de mest typiske arter, og de ankommer i september-oktober og bliver indtil marts-april.

Sangsvane

Den store og flotte sangsvane er en anden velkommen vintergæst. Når det bliver for koldt i Lapland, Island og Rusland, ankommer den for at tilbringe en (relativt) mild dansk vinter på de afvandede områder ved Randers Fjord. 

Rovfugle

Hvis du er heldig, kan du se Nordeuropas største rovfugl jage. Havørnen er blandt venner kendt som ”den flyvende dør” på grund af de enorme, firkantede vinger. Op til 2,45 meter kan vingefanget blive.

 Også vandrefalken ses her ved fjordens udløb. Rovfuglene er vintergæster og kommer hertil i september-oktober for at blive indtil marts-april.

Læs mere om fuglelivet ved fjordudløbet hos Dansk Ornitologisk Forening.