tall short
Tilbage

Lodsstien

Gå en tur i lodsernes fodspor. I gamle dage brugte de denne rute, når de skulle tilbage til deres lodsstationer efter at have hjulpet skibene ind gennem fjorden til Randers.

Lodsstiens 31 km er delt op i to etaper. Den nordlige del går fra Udbyhøj Syd til Voer på den østlige side af fjorden. Mellem de to etaper er der en naturlig pause, når fjorden skal krydses i færge ved Voer Færgested. Den sydlige del af ruten fortsætter derefter fra Mellerup til Randers Havn langs vestsiden af fjorden. 

Oplevelser langs turen 

På turen fra Udbyhøj Syd vil du opleve de gamle Udbyhøj Skanser, Holbækgård herregård fra 1300-tallet, Kanaløen og ikke mindst Kyst- og Fjordcenteret. Og måske du er heldig at se, når en stor coaster passerer den snorlige sejlrende på kanaløens østside.

Når fjorden er krydset, og den sydlige etape starter, kan man ved Støvring-dæmningen tage en afstikker ud til fjorden. Her samles lystfiskere for at fiske efter helt og havørred, og her kan en medbragt madpakke nydes ved det lille bindingsværkshus ved Smedekøllen. Her er der udsigt over de flade strandegne og det smukke gamle Støvringgård Kloster. 

På den sidste strækning ind til Randers Havn vil du vandre forbi den hyggelige kolonihaveforening Venezuela, og når du i horisonten ser mindeankeret på Randers Havn, er du nået til Lodsstiens ende. 

Fortvivl ej – hvis du ikke lige kan huske, hvor Smedekøllen eller Udbyhøj Skanser ligger. På turen er der opsat informationstavler, hvor du kan læse mere om stederne. Du kan også downloade foldere for hhv. den nordlige og den sydlige rute.