tall short
Tilbage

Fjordens fisk

Randers Fjord har en rigt varieret fiskebestand, der giver lystfiskere mulighed for at forsøge sig med mange forskellige slags fisk og fangstmetoder. Her er en kort beskrivelse af de vigtigste arter.

Havørred

Mange lystfiskere betragter havørreden som den ultimative fangst i danske farvande. Den smukke og velsmagende fisk findes i stort tal i Randers Fjord, hvor den kan fanges det meste af året – pånær i fredningsperioden 16. november til 1. marts.

Havørreden trækker ud fra Gudenåen eller Alling Å som 1-2 årig ungfisk. Efterhånden som den vokser i fjordens næringsrige farvand, søger den udad for endeligt at vandre gennem mundingen ved Udbyhøj, hvorefter den spreder sig langs Kattegats kyster – specielt ved Djursland. De kønsmodne fisk vender senere tilbage til Randers Fjord og derefter Gudenåen eller Alling Å for at gyde. 

Skrubbe

I modsætning til sin fætter rødspætten kan skrubben godt lide lavt vand med lavt saltindhold. Derfor finder man den ofte på det lave vand langs fjordens kyst, hvor ynglen lever et relativt beskyttet liv. Nogle gange vandrer skrubber endda fra fjorden og op i Gudenåens ferske vand.

Skrubben har en god tilvækst i fjordens brakke vand, og fra august til oktober kan du fange store og vægtige eksemplarer. Måske kilotunge eller større.

Sild

Hvert forår ankommer silden i store flokke til den ydre del af Randers Fjord for at gyde. Her boltrer de sig sultent i de store mængder dyreplankton, og der er rig mulighed for at få den smækre fisk på krogen.

Sæsonen er kort og varer kun fra marts til maj. Til gengæld er der knald på, og ”sildefesten” tiltrækker hvert år mange lystfiskere fra nær og fjern.

Aborre

Brakvandsaborren trives fremragende i fjordens indre farvande, helt ud til Mellerup. Aborren vokser godt her og får et lækkert kød, der ofte har et lyserødt skær pga. de rejer og tanglopper, aborren finder i fjordens velforsynede spisekammer.

Dronningborg Bredning (link) er en af aborrens favoritsteder, hvor der særligt i efterårsmånederne er chance for en appetitlig fangst.

De andre

Fjordens fiskebestand er stor og varieret, og du kan støde på mange andre arter end ovennævnte.

Der er fx mange laks, men du får svært ved at fange en af dem. De bruger nemlig fjorden til gennemrejse mellem hav og å, og de tager ikke føde til sig på turen.

Derimod kan du være heldig at få helt, gedde, makrel, hornfisk, multe, ising og en sjælden gang sandart eller rødspætte på krogen.