tall short
Tilbage

Årets gang på Randers Fjord

Randers Fjord byder på fantastiske fiskeoplevelser på alle tidspunkter af året. Læs om årets gang på Randers Fjord.

Januar

Sæsonen på Randers Fjord starter officelt den 2. marts, når fredningen af havørreden ophører. I milde vintre kan man da opleve fint fiskeri efter såvel overvintrende blankfisk, der er legalt bytte, som udlegede nedfaldsfisk, der er fredet hele året. Fiskeriet koncentrerer sig om inderfjord og mellemfjord (se definitioner under ”Fiskepladserne”)

Februar

Årets koldeste måned er sædvanligvis også den ringeste fiskemåned. Ofte er der is på de dele af inderfjorden, som er fersk, hvilket umuliggør fiskeri efter såvel havørreder som gedder. I milde vintre kan man dog opleve hæderligt fiskeri efter både havørreder og gedder - de sidste kun i den inderste inderfjord.

Marts

Marts markerer traditionelt den nye sæson på kysten. Havørrederne er med varmen på vej ud af fjorden og kan i milde vintre findes overalt i mellemfjorden. I kolde vintre lader udtrækket dog vente på sig, og fiskene forbliver i inderfjorden, til forårssolen har fået magt og varmet vandet tilstrækkeligt op. Først da vandrer de ud i Kattegat.

April

Statistisk er april årets topmåned på kysten. Efter kolde isvintre kan udtrækket af blanke havørreder dog lade vente på sig. Sidst på måneden kan man næsten altid forvente godt havørredfiskeri på Randers Fjord - i såvelmellemfjord som yderfjord. Det er også nu, at sildene hvert forår trækker ind i fjorden for at gyde på strækningen ind mod Kanaløen.

Maj

I maj måned dukker hornfiskene for alvor op i yderfjorden og blander sig her med fouragerende havørreder. Hvor fiskeriet tidligere på året har været bedst i dagtimerne, er det nu sen aften og tidlig morgen, der skal fiskes. Der kan fanges havørreder overalt fra Mellerup og til Udbyhøj. Fiskeriet er normalt bedst i vandvendingerne, hvor tidevandet står stille.

Juni

En ofte overset måned for havørredfiskeren, der imidlertid kan opleve rigtig fint fiskeri, dersom han fisker natten igennem - fra sen aften til tidlig morgen. Fiskene jager aktivt hele natten, der netop nu er lys nok til, at man kan orientere sig uden lommelygte eller pandelampe. Der skal fiskes i yderfjorden, hvor Udbyhøj nord og syd er gode bud.

Juli

Feriemåneden, hvor interessen ofte samler sig om skrubber på bundsnøre og makreller på spin. Begge arter er sultne og aktivt fødesøgende efter den netop overståede gydning. Fiskeriet efter skrubber og makreller bliver bedre og bedre sommeren ud, hvor også de varmeelskende multer begynder at vise sig.

August

En hemmelig topmåned for de havørredfiskere, der kender tilopgangsfiskenes vandringer. Det er nemlig i august, at de første opgangsørreder vender tilbage fra opholdet i Kattegat. De første er de største, og rammer man rigtigt, kan man opleve årets bedste havørredfiskeri netop nu. Fisk i stigende vand, som bringer køligt vand ind fra Kattegat.

September

Sommeren igennem har vandet været varmt og grødefyldt i inderfjorden, hvilket har gjort aborrefiskeriet vanskeligt. Nu falder grøden igen, og aborrefiskeriet begynder for alvor i inderfjorden. Havørredfiskeriet i september er stadig godt i mellem- og yderfjorden. Det samme er skrubbefiskeriet, som topper netop nu - med fisk i allerbedste foderstand. 

Oktober

Med oktobers komme samler interessen sig mere og mere om inderfjorden, hvor geddefiskeriet bliver bedre og bedre med det koldere vand. Grøden er nu faldet så meget, at der kan fiskes med kunstagn uden at sidde fast hele tiden. Tidligere på året måtte man ty til stationært fiskeri med naturlig agn for overhovedet at kunne fiske.

November

Årets næstsidste måned er en af årets bedste til fiskeri efter såvel gedder som aborrer. Temperaturen passer nu dem begge, og de er i fineste foderstand. Fiskeriet i Dronningborg Bredning topper ofte i november, som derfor er en af årets bedste måneder til disse to rovfisk. Aborrer over 1 kg og gedder over 10 kg er ikke usædvanlige.

December

Den faldende vandtemperatur begynder nu at påvirke fiskene, hvis aktivitet daler tilsvarende. Det er dog stadig muligt at opleve godt fiskeri i inderfjorden, men aktivitetsperioderne er korte her sidst på året. Korte og hektiske. Således kan man træffe på stimer af træge, men alligevel hugvillige juleaborrer midt i en snestorm fra øst.

Få et overblik

Hvilke fisk er i sæson lige nu? Og hvor fanger du dem? Få overblikket i årstabellen.