tall short
Tilbage

Fiskeregler

Som lystfisker skal du være opmærksom på fredningstider, mindstemål og andre regler for lystfiskeri. Og så skal du have et fisketegn.

Fisketegn

Vær opmærksom på forskellen mellem lystfiskere og fritidsfiskere. Hvis du fisker med stang, er du lystfisker – og du skal have et lystfiskertegn, hvis du er mellem 18 og 65 år. Bruger du garn, ruser eller lignende, betragtes du som fritidsfisker, og så skal du have et fisketegn uanset alder.

Køb dit fisketegn her

Generelle regler

Inden du begiver dig afsted på fisketur, skal du kende de vigtigste regler. Der er ikke så mange, så brug nogle minutter på at sætte dig ind i dem.

Du kan læse mere om reglerne – også de uskrevne – for lystfiskeri i Danmark i NaturErhvervsstyrelsens folder. Hent pdf her.

Særregler for Randers Fjord

Den skiftende saltholdighed, smalle udformning og store vandudskiftning i Randers Fjord har gjort det nødvendigt med specielle regler og bestemmelser for fiskeriet.

De vigtigste er:

  • Aborren har i det øvrige Danmark ingen fredningstid. Det har den derimod i Randers Fjord fra 15. april til 31. maj. Mindstemålet er 20 cm.
  • I Randers Fjord er laks og havørred totalfredet fra 16. november til 1. marts (begge dage inkl.) – en fredning, der gælder såvel blanke som farvede fisk. I den øvrige del af det danske søterritorium gælder vinterfredningen kun farvede fisk (dvs. fisk i yngledragt).
  • Nedfaldsørred og nedfaldslaks (altså udgydte fisk) er totalfredet i Randers Fjord hele året.

Læs mere om de særlige regler for fiskeri i Randers Fjord i denne folder.

Når du studerer generelle fredningstider og mindstemål – fx her – skal du vide, at den normalt ferske inderste del af Randers Fjord betragtes som saltvand.