tall short
Tilbage

Nordhavnen

Havnens hot spot, når det gælder sandart. Det er i denne del af havnen, at langt de fleste sandarter fanges – fortrinsvis på jig eller agnfisk og primært i sommermånederne. Sandarten har dog store udsving i antallet af fisk, og fiskeriet har i de seneste år været mindre godt i nordhavnen. 

Der kan i perioder være mange aborrer på denne plads. Pynten mellem nordhavnen og sydhavnen kan være et godt aborrested – fortrinsvis, når strømmen løber stærkt, og der derfor dannes et strømlæ netop her. To koste markerer sejlrenden på denne spids.