tall short
Tilbage

Voer-Mellerup

Strækningen umiddelbart syd for Voer færgeleje er oplagt til fiskeri fra land. Ikke mindst i det tidlige forår fiskes der meget her, hvor de udvandrende havørreder ofte samler sig og fouragerer, inden det endelige udtræk fra fjorden finder sted i april-maj.

Man kan søsætte sin medbragte båd her og befiske en stor del af fjordens bedste pladser. Som bådfisker kan man dække mange af de muslingebanker, som gør bunden kuperet herude, og som tiltaler mange små og store fisk.

I øvrigt kan man fra det hyggelige lille færgeleje Voer-Mellerup krydse fjordeni den lille færge “Ragna”.